January 26, 2020

January 6, 2020

December 3, 2019

December 2, 2018

December 2, 2018

Please reload

Siste innlegg

Innkalling til årsmøte i Ryen Kampsportklubb

December 23, 2017

Årsmøte i Ryen kampsportklubb avholdes 23. januar 2018 kl 19.00

 

Møtested vil være klubbens lokaler i Ryensvingen 15, 0680 Oslo.

 

Dagsorden:

1. Åpning av møtet ved styreleder Tine Schenck

2. Godkjenning av innkalling og agenda

3. Valg av møteleder, protokollfører og to medlemmer til å

underskrive protokoll.

4. Godkjenning av regnskap.

5. Framlegg av årsberetning fra styret.

6. Valg av arbeidskomiteer for 2018, heriblant valgkomité.

7. Valg av nytt styre, ved valgkomiteen.

8. Eventuelt.

 

Dersom nye saker ønskes på dagsorden, må dette meldes styret

innen 9/1-18. Dette gjøres til styret@ryenkampsport.no eller via

forslagskasse i klubbens lokaler.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Følg oss
Please reload

Arkiv
  • Facebook Basic Square

Ryen kampsport, Ryensvingen 15, oslo. E-mail: post@ryenkampsport.no Tel: +47 921 14 210

© 2015 by Ryen Kampsport. Proudly created with Wix.com